Διεύθυνση: Ματθ. Λιούγκα 32, Τ.Κ.16675

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9610779