Δ Παράρτημα Κ.Α.Π.Η. Γλυφάδας

Διεύθυνση: Σοφίας Βέμπο 18, Άνω Γλυφάδα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 96 26 493