ΚΑΠΗ

Τα κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) αποτελούν ένα κοινωνικό θεσμό στην υπηρεσία των ατόμων της 3ης ηλικίας του Δήμου.

Σκοπός τους είναι η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα ώστε αυτά να παραμένουν ενεργά στην οικογένεια και στην κοινότητα.

Μέλη των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων εγγράφονται άτομα από 60 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στην περιοχή που λειτουργεί το Κέντρο, χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων. Ο αριθμός των μελών κάθε κέντρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 300 μέλη και μικρότερος από 50. Ο αριθμός αναφέρεται στην ενεργό συμμετοχή και όχι στα εγγεγραμμένα μέλη.

Στα προστατευόμενα από το Κέντρο άτομα παρέχονται:

  • - Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον τους,
  • - Φυσικοθεραπεία,
  • - Εργοθεραπεία,
  • - Βοήθεια στο σπίτι για τα άτομα που ζουν μόνα τους ή γι΄αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέτησης μέσα και έξω από το σπίτι,
  • - Φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη,
  • - Οργανωμένη ψυχαγωγία,
  • - Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί καντίνα που προσφέρει ρόφημα, αναψυκτικά κ.λ.π. και βρίσκουν συντροφιά και απασχόληση τα μέλη.
article placeholder