Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 22, Τ.Κ.16674

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9622492