Διεύθυνση: Βορείου Ηπείρου 119-121, Τ.Κ.16562

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9622831