Γ Παράρτημα Κ.Α.Π.Η. Γλυφάδας

Διεύθυνση: Ήρας 27, Άγιος Νικόλαος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 89 82 664